Quảng cáo Google, quảng cáo Bing, Quảng cáo Facebook, SEO, Marketing online, thiết kế website
\

Đội ngũ adwords.com.vn


Phan Anh Triết

Phan Anh Triết

Quàn lí


Seo, Adwords, Marketing Online, Thiết kế website, phát triển nội dung, mạng xã hội, lập trình mobile

Nguyễn Văn Hiệp

Nguyễn Văn Hiệp

Phát triển


Seo, Marketing Online, Thiết kế website, phát triển nội dung, mạng xã hội

Võ Thị Mỹ Linh

Võ Thị Mỹ Linh

Phát triển


Marketing Online,  phát triển nội dung, mạng xã hội

Phùng Quốc Bảo

Phùng Quốc Bảo

Phát triển


Seo, Adwords, Marketing Online, phát triển nội dung, mạng xã hội